Privacitat de les dades

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.lookespais.com, domiciliada al carrer Colóm, 453, nau B47 la raó social de la qual del Responsable del tractament és LOOK ESPAIS I CUINES, S.L.U. , de quin és la seva política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

PRIVACITAT DE LES DADES

LOOK ESPAIS I CUINES, S.L.U. posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web. La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament al moment d’emplenar el nostre formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix. La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb les exclusives finalitats de de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza LOOK ESPAIS I CUINES, S.L.O. i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeixi una obligació legal. En conseqüència, per la signatura d’aquesta autorització es faculta a LOOK ESPAIS I CUINES, S.L.O. a utilitzar tals dades en tots els departaments en els quals aquesta s’organitza. La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en LOOK ESPAIS I CUINES, S.L.U. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.
Únicament els camps NOMENI i CORREU ELECTRÒNIC del formulari on-line són d’obligada emplenament per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació. La Web www.look espais.cat ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i per tant no s’està a resguard de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de LOOK ESPAIS I CUINES S.L.U. , ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.El web www.lookespais.cat utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capten de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment a cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgen desactivar les cookies que consultin els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzin.

Responsable Tractament: LOOK ESPAIS I CUINES,S.L.U. – B65805954, amb domicili a C/ Colón, 453, nave B47. 08223 Terrassa. Telèfon 937221527 i mail: info@lookespais.com

FINALITAT
La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder complir amb la nostra relació comercial, i realitzar la facturació del mateix.

LEGITIMACIÓ
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació comercial entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

DESTINATARIS
Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat LOOK ESPAIS I CUINES,S.L.U. no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

DRETS
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.
Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.

El web www.lookespais.com farà tot el possible perquè les seves dades estan sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per aquest motiu si existeix alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis. La prestació del servei d’aquest web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents de Terrassa Barcelona.

Desplaça cap amunt